Runner Info for 'Vulajin'
SDA Forum Profile Vulajin
Twitch Page vulajin
YouTube Page Vulajin
Twitter Feed Vulajin
Published Runs
Pokémon Black/White (eu/na) (ds) [Any %] [Single Segment] [3:30] (2013-09-04)
Bastion (pc) (pc) [Any %] [Single Segment] [0:15:09] (2013-11-24)
Bastion (pc) (pc) [Any %] [Single Segment] [Large-skip glitches] [0:12:40] (2014-10-21)