Runner Info for Matt 'Crash41596' Leblanc
SDA Forum Profile Crash41596
Published Runs
Spyro 2: Ripto's Rage (ntscus) (psx) [Any %] [Single Segment] [Large-skip glitches] [0:29:23] (2012-08-09)