Runner Info for Michael 'golderzoa' Weber
SDA Forum Profile golderzoa
Published Runs
Pokémon Red/Blue (eu/na) (gb) [Any %] [Single Segment] [Uber-large-skip glitches] [0:00] (2013-02-09)