Runner Info for Nikolaj 'ThaRixer' Sørensen
SDA Forum Profile ThaRixer
Published Runs
Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back (pal) (psx) [Any %] [Single Segment] [Large-skip glitches] [0:13:18] (2012-10-15)