Runner Info for Rasmus 'KrazyRasmus' Olsen
SDA Forum Profile KrazyRasmus
Twitch Page krazyrasmus
Published Runs
Ys: The Vanished Omens (ntscus) (sms) [Any %] [Single Segment] [0:00:16] (2014-09-11)